Výstavba komunikací, náměstí, pozemních staveb a inženýr. sítí:

Firma se specializuje na výstavbu resp. rekonstrukce komunikací a náměstí již od roku 1995. Soustřeďujeme se zejména na provádění silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch pro města a obce. Dále realizujeme zpevněné plochy v areálech průmyslových závodů. Samozřejmostí je taktéž výstavba všech inženýrských sítí - kanalizace, vodovod,plyn, veřejné osvětlení, rozvody NN, telekomunikační vedení, aj.

Komunikace provádíme pro různé účely a zatížení, s povrchem z asfaltových směsí, zámkové dlažby, aj.

Součástí dodávky může být taktéž projektová dokumentace.

Ke své činnosti firma vlastní veškerou potřebnou techniku a kvalitní zázemí v podobě opravárenské a zámečnické dílny.

Od roku 2002 je náš systém řízení prováděn dle ISO 9001 a 14001.

Fotografie

Kontaktujte nás

Tel: 465 420 282
Fax: 465 423 690
sapa@sapa-lpj.cz

Kde nás najdete