Čištění kanalizace

Čištění kanalizace provádíme čistícím vozem Mercedes-Benz se sací nástavbou s proplachem na vysokotlaké čištění a odsávání kalu 4+4 (4000l vody + 4000l kalu).
Tímto vozem se dokážeme dostat do nepřístupných terénů, ale i k domům v bytové zástavbě.
Čistící vůz je osazen čerpadlem PRATISSOLI KT 28 o výkonu 75l/min při 160 barech a vysokotlakou hadicí délky 100m ukončenou sadou nerezových hlavic.
S tímto vybavením jsme schopni vyčistit kanalizační potrubí DN80-500 dále septiky, jímky, apod.

Monitoring kanalizace

Pro monitoring kanalizace používáme axiální kameru s umělým horizontem a tlačnou strunu s dosahem 50m.
Výsledkem monitoringu kanalizace je záznam na CD/DVD s dokumentací provedené zkoušky.

Dále provozujeme samochodný kamerovací systém REVI 550. Jedná se o barevnou CCD kameru (otočná o 360o) s kamerovým vozíkem a halogenovými světly. S tímto vybavením jsme schopni kamerovat potrubí o průměru DN 150 – 800 mm a měřit spád potrubí. Výsledkem monitoringu potrubí je záznam na CD/DVD s dokumentací a výtupní protokol z provedeného monitoringu z programu DIGICan Pro.

Vytyčení trasy potrubí

Pokud nelze provést monitoring kanalizace, použijeme k vyhledání trasy potrubí lokátor, který pracuje do hloubky až 3,5m.
Naše společnost kompletně zajistí monitoring a vyčištění kanalizace (jímky) včetně návrhu a realizace opravy vzniklé poruchy.

V případě potřeby jsme pro Vás připravení 24 hodin denně.
Tyto činnosti provádíme hlavně regionálně: Vysoké Mýto, Svitavy, Litomyšl, Ústí nad Orlicí,..

Fotografie

Kontaktujte nás

Tel: 465 420 282
Fax: 465 423 690
sapa@sapa-lpj.cz

Kde nás najdete